Traktamenten

Senast uppdaterad 2010-06-14 18:42
PDFSkriv utSkicka sidan

Vi tycker själva att det är svårt att hålla reda på vilket traktamente som gäller i Sverige och vilka avdrag som skall göras i sitt traktamente exempelvis när man får frukost. Det underlättar när man gör sin reseräkning om man lätt kan få fram traktamente och uppgifter kring sitt traktamente. Vilket traktamente som gäller vid utlandsresa är närmast omöjligt att komma ihåg. För mer information om traktamente så hänvisar vi till nedan länkar till Skatteverket.

Traktamente är en ersättning som arbetsgivare betalar ut till sina anställda vid tjänsteresor. Traktamente ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifte

Traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas för 'skattefritt traktamente'. Det krävs alltid minst en övernattning för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från hans eller hennes vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från bostaden.

Utlandstraktamente 2010

Schablonbelopp 2009-2010

Vid tjänsteresa i Sverige

Hel dag - 210 kr.

Halv dag - 105 kr.

Efter tre månader - 147 kr per hel dag.

Nattschablon - 105 kr.

 

Vid tjänsteresa utomlands

Hel dag - ett helt normalbelopp.

Halv dag - ett halvt normalbelopp105 kr.

Efter tre månader - 70 procent av normalbeloppet per hel dag.

Nattschablon - ett halvt normalbelopp.

 

Lägre traktamente om arbetsgivaren betalar måltiderna

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente. Läs mer om det i broschyren Traktamente och andra kostnadsersättningar (SKV 354), på sidan 3 om inrikes resor och på sidan 4 om utrikes resor.

Sök på hemsidan

Använd sökrutan nedanför för att söka efter innehåll på Saljaren.se:

Annonser

Annons
Annons
Annons

CRM-System

Omröstning

Bästa lönemodellen?
 

Omröstning

Föds man till säljare?